Skip to main content

Sekswerk in tijden van corona: Hét bewijs dat we moeten streven naar de decriminalisering van de sekswerksector?

  • June 28, 2021

Afbeelding © PhotoNews


Pia Struyf & Daan Bauwens schreven een artikel over sekswerk in tijden van corona en de nood aan decriminalisering van de zuiver economische uitbating van sekswerk.

"Begin april 2021 stelde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een wetsontwerp voor aan de ministerraad waarin sekswerk en derde partijen worden gedecriminaliseerd (Vandecandelaere, 2021). Volgens hem is het huidige Belgische gedoogbeleid hypocriet. De coronacrisis, zo stellen de auteurs van deze bijdrage, toonde inderdaad het failliet van ons gedoogbeleid. Zonder sociaal- of arbeidsrechtelijke bescherming blijft de institutionele discriminatie van sekswerkers immers voortduren. Decriminaliseren van de sekswerksector is dan ook de eerste belangrijke stap om daar een einde aan te maken."


Pia Struyf is lid van RHEA. Ze is mandaatassistent en doctoraal onderzoeker bij Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel. 

Daan Bauwens is coördinator bij UTSOPI.


Lees het volledige artikel hier.