Skip to main content

Op woensdag 7 september 2022 zal Eva Vergaert haar doctoraat ‘Partnergeweld en de huisartsenpraktijk. Naar intersectionele zorgpraktijken’ verdedigen.

Bij vragen kan je Eva contacteren via eva.vergaert@gmail.com.

Gelieve in te schrijven voor de verdediging en de aansluitende receptie via het inschrijvingsformulier onderaan 

Abstract:

Dit doctoraat focust op de rol en ervaringen van huisartsen in situaties van partnergeweld en hoe de slachtoffers de tussenkomst van de huisarts ervaren in Vlaanderen, België. Hun zorgverlening wordt benaderd vanuit een kritisch perspectief dat de theorieën van intersectionaliteit en zorgethiek samenbrengt. Dit kwalitatief onderzoek maakt gebruik van diepte-interviews met huisartsen, slachtoffers, politie en parketmagistraten die werden geanalyseerd aan de hand van thematische analyse. De resultaten tonen aan dat huisartsen een belangrijke rol spelen in de zorg voor slachtoffers en hun familie, maar dat de structurele ongelijkheden voor hun patiënten en het gebrek aan tijd, institutionele steun en beschikbaarheid van diensten vaak een adequate zorgverlening door huisartsen verhindert. Bovendien wijzen de resultaten op een gebrek aan uniformiteit met betrekking tot de medische bewijsvoering van geweld, met als gevolg dat slachtoffers verantwoordelijk worden voor het verzamelen van bewijsmateriaal en de kwaliteit van de attesten slagen en verwondingen. De resultaten tonen aan dat huisartsen belangrijke zorgverleners zijn waarbij de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en zorgontvanger onder meer bijdraagt tot wat als goede zorg wordt ervaren. Intersectionaliteit richt de aandacht op de zorg voor verschillende groepen en hoe structurele ongelijkheden de zorg bemoeilijken. De theorie van zorgethiek biedt inzichten in ethische zorgpraktijken van huisartsen (of het gebrek daaraan) waarbij ze een houding van "watchful waiting" kunnen aannemen, wat betekent dat ze beschikbaar blijven in plaats van onmiddellijk oplossingen te bieden voor de gewelddadige situatie. Deze resultaten brengen samen het belang van institutionele en politieke steun voor huisartsen en slachtoffers van partnergeweld naar voren.

Location

Pleinlaan 2 1050 Brussel
1050 Brussel
Belgium

How can you reach us?

De verdediging gaat door om 14u in Auditorium D.0.07, VUB, Campus Etterbeek (Pleinlaan 2, 1050 Brussel). De receptie zal na de verdediging doorgaan in Bar Pilar (5 minuten van het auditorium). Het auditorium is te vinden in gebouw D (hoofdingang, trappen naar beneden).

Bereikbaarheid en campusplan zijn te vinden via: https://www.vub.be/campus/brussels-humanities-sciences-engineering-campus

7 September 2022 from 14:00 to 16:00 Add to personal calendar

Organised by Eva Vergaert

Registratie publieke verdediging Eva Vergaert

 
  • 1 Start
  • 2 Voltooid