Naar inhoud

Aankondiging RHEA in verband met Minderhedenforum

  • 10 november 2020

Deze ochtend vernamen we via persberichten dat Minister Somers niet langer met het Minderhedenforum wil samenwerken aan participatie van minderheden, maar met de pas opgerichte vzw JOIN.Vlaanderen. In de mededeling wordt RHEA vernoemd als één van organisaties die een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend hebben.  

 

Op verzoek van de Rector werd de intentie-overeenkomst ondertekend door collega Prof. Karen Celis in haar hoedanigheid als adviseur voor Gelijkheidsbeleid van de Rector. Daarbij werd ook vermeld dat ze co-voorzitter van RHEA is. De beoogde samenwerking met de vzw JOIN.Vlaanderen kadert evenwel enkel in het VUB Gelijkheidsbeleid en heeft voornamelijk tot doel om met andere organisaties zoals ‘A Seat at the Table’ een Brusselse samenwerking uit te bouwen die de VUB studenten ten goede zou komen. Dit behoort duidelijk niet tot de opdracht van RHEA en verdere samenwerking van RHEA met JOIN.Vlaanderen is niet besproken. Karen Celis betreurt dan ook dat ze door beide functies te vermelden RHEA in opspraak heeft gebracht.

 

Over de jaren heen heeft RHEA immers via diverse medewerkers en activiteiten een zeer goede samenwerking opgebouwd met het Minderhedenforum. We vinden het dan ook bijzonder erg dat het voortbestaan van deze organisatie in het gedrang komt en wensen ons uitdrukkelijk te distantiëren van de politieke beslissingen die dit in de hand werken.

 

 

Gily Coene

Voorzitter RHEA