Onderwijs

RHEA vervult al gedurende meer dan 20 jaar een voortrekkersrol inzake onderwijs rond gender en diversiteit. RHEA stond mee aan de wieg van de interuniversitaire Master Gender & Diversiteit die in het academiejaar 2014-2015 van start ging. Binnen de VUB biedt RHEA ook de keuzevakken 'Inleiding tot de genderstudies','Gender, Diversity & Politics' 'Islam & Gender' en 'Filosofie en ethiek van de seksualiteit' aan. Daarnaast organiseert RHEA seminars en workshops voor doctoraatsstudenten.

Interuniversitaire master Gender en Diversiteit

 

Master gender en diversiteit

Studenten met een academische bacheloropleiding in de humane en sociale wetenschappen kunnen zich inschrijven voor de interuniversitair masteropleiding Gender en Diversiteit. De opleiding staat open voor masters uit alle studiegebieden die zich willen specialiseren in de genderstudies als interdisciplinaire opleiding. In deze masteropleiding leer je kritisch nadenken, onderzoeken en handelen, en creëer je een basis voor toekomstig werk in beleid, het bedrijfsleven, het middenveld, de culturele sector of onderzoek. Deze interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten KULeuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel, en wordt als een eenjarig programma aangeboden (60 ECTS).

Alles over de master Gender & Diversiteit

Keuzevak

Inleiding tot vrouwen- en genderstudies

Deze cursus geeft een inleidend overzicht van de geschiedenis van vrouwen- en genderstudies, in relatie met de ontwikkeling van het feministische denken en de vrouwenbeweging en van de recente evoluties binnen genderstudies als academische discipline. Daarbij wordt de stand van zaken op internationaal vlak inzake onderzoek en onderwijs in vrouwen-/genderstudies toegelicht en de impact in diverse wetenschaps- en beleidsdomeinen besproken. Verder belicht de cursus de inzichten van verschillende auteurs, theoretische invalshoeken, concepten en debatten, zoals het gelijkheids- en differentiedenken, het epistemologische standpuntdenken, de invloed van het poststructuralisme en de concepten diversiteit en intersectionaliteit.  De cursus illustreert eveneens hoe genderstudies een impact hebben op onderzoek en beleidsvorming via de behandeling van één of meerdere themata d.m.v. een aantal gastcolleges van experts terzake.

Keuzevak, aangeboden in diverse opleidingen, tweede semester. Alles over dit vak.

Keuzevak

Gender, Diversity, and Politics

Current societies are composed of citizens with a wide variety of identities and are marked by a wide variety of inequalities. Dealing with diversity and tackling these inequalities are a major challenge for political decision-makers policy actors. Political issues related to ethnicity, race, gender, sexuality, religion or culture are often key ingredients of political concerns and conflicts. This course focuses on how politics and policy deal with diversity and plural inequalities. Belgian politics and policy is used as an example of how this is done. The main aim of the course is to provide theories and methodological tools to analyse the key issues related to discrimination and diversity. Theories regarding gender and diversity are central to the course, as well as the Belgian political and policy praxis. These are discussed in lectures and guest lectures by researchers, Belgian politicians and policy actors. The lectures are accompanied by discussions of scientific texts and policy documents. Students also write a paper in which they analyse a topical event thereby applying the theories and concepts elaborated during the (guest) lectures.

Master Politieke Wetenschappen, eerste semester. Alles over dit vak.

Keuzevak

Filosofie en ethiek van de seksualiteit 

Dit opleidingsonderdeel beoogt studenten vertrouwd te maken met enkele centrale concepten, theoretische discussie en normatieve debatten in verband met seksualiteit. In de cursus worden ook één of meerder enkele gastsprekers uitgenodigd die gespecialiseerd zijn in een bepaald thema. 

Onderzoekseminarie

Philosophy and Ethics of Gender, Sexuality and Diversity

In this seminar students will learn to examine normative issues regarding gender, sexuality and diversity from an ethical-philosophical and moral-anthropological background. The course introduces key texts in feminist philosophy and ethical theory, the philosophy of sexuality and intersectional and postcolonial theory. Guided by the research expertise of the lecturers, students will learn how to explore pivotal topics from a critical and interdisciplinary perspective. The course contains introductory sessions, guided self-study, discussion seminars and plenary exercises. 

Keuzevak

Islam and Gender