Naar inhoud

.

Genderweek: Verborgen leed: als je vulva pijn doet: Een inkijk in het leven van vulvodyniepatiënten

 

Dit event staat in het kader van personen die leven met vulvodynie, een conditie die gekenmerkt wordt door pijn aan de vulva bij aanraking of penetratie. Sommige vulvodynie patiënten ervaren niet enkel pijn bij aanraking maar ervaren ook een continue vulvaire pijn. Tijdens deze avond nemen vrouwen met vulvodynie het woord, en zullen ze persoonlijk getuigen wat het betekent om te leven met vulvodynie in een wereld waarin seksualiteit centraal staat. Deze persoonlijke getuigenissen worden aangevuld met boeiende lezingen door prof. Hans Verstraelen, gynaecoloog bij de Vrouwenkliniek van het UZ Gent, en prof. Laan, psycholoog en seksuoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Dit event is georganiseerd in samenwerking met de Vulvodynie Lotgenotengroep. 

DIT EVENT IS VOLZET!

Programma

19.30 Introductie

19.35 Getuigenis

19.45 Prof. dr. Hans Verstraelen

Vulvodynie is een chronische pijnaandoening, waarbij een karakteristieke pijn geduid wordt t.h.v. de vulva, en dit hetzij uitgelokt door druk en wrijving en derhalve meest typisch als pijn bij het vrijen, hetzij als spontane en meer continue pijn. Spijts het feit, of misschien net omdat vulvodynie zich doorgaans duidelijk onderscheidt van andere chronische aandoeningen van vulva en vagina, met name in het afwezig zijn van aanwijsbare afwijkingen, wordt de diagnose van vulvodynie vaker niet dan wel gesteld, laat staan behandeld. Dit houdt op zijn beurt ongetwijfeld ook verband met het ongemak dat de medische wereld ervaart in het kaderen van een rist pijnaandoeningen zoals o.a. vulvodynie, prikkelbare darmsyndroom, en blaaspijnsyndroom met behulp van gangbare ziektemodellen. 

Vulvodynie ontstaat en persisteert dan ook wellicht als manifestatie van een complex samenspel van pijnmechanismen t.h.v. van de vulva, de bekkenbodem en het centrale zenuwstelsel, waarbij voorts ook cognitieve, affectieve en psychosociale factoren een belangrijke rol hebben. Dit impliceert overigens ook dat een ogenschijnlijk identiek ziektebeeld zich kan verhouden tot verschillende factoren in een wisselend samenspel bij onderscheiden patiënten.

In de Vulvapoli van het UZGent, stellen we aan elke nieuwe patiënte waarbij de diagnose van vulvodynie weerhouden wordt en haar partner een behandelplan voor, dat uitgaat van informatie, gedragswijziging, medicamenteuze – en soms heelkundige – pijnbehandeling, seksuologische begeleiding en bekkenbodemkinesitherapie. Hoewel de meeste vrouwen uiteindelijk tevreden zijn over hun behandeling, wordt het het behandelparcours vaak als belastend, niet zelden als ontmoedigend en veelal als langdurig ervaren.

20.20 Getuigenis

20.25 Getuigenis

20.40 Prof. dr. Sam Geuens

Vulvodynie is een complexe biopsychosociale aandoening die voorkomt bij zo’n 10% van jonge vrouwen. Vaak zijn er geen duidelijke somatische oorzaken voor de vulvaire pijn aan te wijzen. Er spelen vaak wel kenmerkende psychologische en relationele factoren die de klacht veroorzaken of in stand houden: een overactieve bekkenbodem, de gewoonte om gemeenschap te hebben zonder voldoende seksuele opwinding en mét pijn, en de neiging om hoge eisen aan zichzelf te stellen op allerlei gebied, inclusief seksualiteit. Na een zorgvuldige anamnese behandelen we deze klachten in het Amsterdam UMC in een ‘vijfsporentraject’, waarbij recht wordt gedaan aan bovengenoemde psychologische en relationele factoren die met de klacht samenhangen. Onze ervaring is dat er helaas geen ‘quick fix’ is voor deze klachten, maar dat het wel mogelijk is om helemaal van deze klachten af te komen. Met dit ‘vijfsporentraject’ vinden wij een hoog succespercentage (89%) bij een behandelduur van zo’n 2 jaar.

21.15 Getuigenis

21.25 Q&A met publiek

 

Biografie

HansProf. dr. Hans Verstraelen is als vulva-arts verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent en als Hoofddocent Gynaecologie aan de Universiteit Gent. In 2008, richtte hij op initiatief van prof. Marleen Temmerman de Vulvapoli op in de schoot van de Vrouwenkliniek, een voor België uniek initiatief, dat inmiddels uitgroeide als een referentiecentrum voor diagnose en behandeling van chronische aandoeningen van vulva en/of vagina. In dit multidisciplinair centrum leidt hij ook gynaecologen op die zich willen specialiseren in vulvapathologie. Hij geeft veelvuldig les over vulvapathologie in het algemeen en vulvodynie/pijn bij het vrijen. Hij is tevens actief binnen de International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, waar hij thans deel uitmaakt van het Vaginitis and Microbiome Committee. Zijn onderzoek richtte zich de voorbije twee decennia vooral op de studie van het vaginale microbioom, o.a. in relatie tot soa’s en gynaecologische kankers. Voor dit onderzoek werd hij reeds enkele malen onderscheiden met wetenschappelijke prijzen.

 

Sam GeuensProf. dr. Sam Geuens Sam Geuens is klinisch seksuoloog vvs, oplossingsgericht psychotherapeut en heeft een vooropleiding als moraalwetenschapper genoten. Hij is verbonden aan de vulvapoli van het AZ Sint Franciscus in Heusden waar hij voornamelijk werkt met vulvodynie patiënten en hun partners. Ook is hij als docent verbonden aan de opleiding Vroedkunde van de Hogeschool PXL te Hasselt. Daarnaast houdt hij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, beleidswerk en geeft hij vormingen. Die vormingen geeft hij zowel op zelfstandige basis als in opdracht voor Sensoa. Sam zal zijn expertise met ons delen over het relationeel-psychologische aspect van vulvodynie en zal ook ingaan op het maatschappelijke aspect ervan. 

 

10 maart 2021 van 19:30 tot 22:00 Add to personal calendar

Georganiseerd door Sarah Pauwels