Over RHEA

Research centre gender, diversity & intersectionality

RHEA is het expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de VUB. De basisdoelstelling van RHEA is om via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. RHEA is een interfacultaire onderzoeksgroep en wordt geleid door Gily Coene (directeur) en Karen Celis (codirecteur).

RHEA:

  • Verricht fundamenteel en toegepast onderzoek naar gender, diversiteit en intersectionaliteit in diverse disciplines;

  • Biedt gespecialiseerd en geïntegreerd onderwijs op gebied van gender en diversiteit, zowel in bachelor-, master- als doctoraatsopleidingen

  • Verleent intern en extern advies inzake gelijke kansen- en diversiteitsbeleid via betrokkenheid bij het Genderactieplan (GAP) aan de VUB en deelname aan de Werkgroep Gelijke Kansen van VLIR.

  • Biedt een platform voor onderzoekers en docenten uit verschillende VUB vakgroepen en faculteiten, die gender, diversiteit en intersectionaliteit in onderzoek en onderwijs integreren 

quote Audre Lorde

Onderzoek

Klik hier

Onderwijs

Klik hier

Geschiedenis

Klik hier